Zuid-Afrika

kinder die lachen in zuidafrika

Ofschoon er beleid geformuleerd is voor zorg en onderwijs aan visueel beperkte kinderen in Zuid-Afrika, ontbreekt het vaak aan kennis om deze te implementeren en toegankelijk te maken. Dit programma wil op de East Cape, samen met de Nkosinathi Foundation, de kennis van screening, detectie en visueel assessment van jonge kinderen (nul tot negen jaar) vergroten. Daardoor krijgen visueel beperkte kinderen passende vroegbegeleiding en ondersteuning op het gebied van oriëntatie, mobiliteit en rehabilitatie.

De gewenste impact van het programma is dat meer slechtziende en blinde kinderen worden opgespoord, een goed visueel functieonderzoek krijgen en vroegbegeleiding ontvangen. Het resultaat hiervan is dat meer kinderen:

  • gestimuleerd worden in hun ontwikkeling door het vroegbegeleidingsprogramma en een goede basis krijgen;
  • klaar zijn om op de juiste leeftijd op school ingeschreven te worden;
  • (speciaal of inclusief) onderwijs en ondersteuning ontvangen, die voldoen aan hun behoeften als gevolg van visuele beperkingen;
  • een positiever zelfbeeld hebben;
  • het gevoel hebben een leven van onafhankelijkheid en waardigheid te leiden;
  • gelijke toegang en kansen hebben om uit te blinken op school, thuis en in hun gemeenschap.

Dit wordt bereikt door hen, hun zorgverleners, ouders, professionals en de gemeenschap waarin zij leven, in hun kracht te zetten. In 2018 is samen met de Nkosinathi Foundation het Bona uBuntu-programma opgesteld. De eerste professionals zijn door Koninklijke Visio getraind in vroegbegeleiding. Ook heeft er een stakeholdersmeeting plaatsgevonden, waarbij Hendrietta Bogapane, the National Deputy Minister of Social Development, heeft aangegeven zich aan dit programma te willen committeren. Zij heeft zelf een ernstige visuele beperking.

Samen met het departement van gezondheidszorg wordt gewerkt aan de opzet van de lowvisiontraining, die in 2019 van start gaat. Ook de bewustwordingscampagne is begonnen.
Verder is er een empowermentprogramma voor ouders van kinderen met een visuele beperking gestart. Onderdeel hiervan is een cursus waarbij zij leren om tasjes te naaien. Door de verkoop van deze tasjes (onder andere in het kerstgeschenk van Koninklijke Visio) komt er bekendheid voor het programma en kunnen de ouders geld verdienen. Daardoor verbeteren ze de economische situatie van hun gezin. Bovendien wordt er gewerkt aan de duurzaamheid van het programma.

Projectverslagen buitenland: