Blinde atlete met begeleider

Zuid-Afrika

kinder die lachen in zuidafrika

Ofschoon er beleid geformuleerd is voor zorg en onderwijs aan visueel beperkte kinderen in Zuid-Afrika, ontbreekt het vaak aan kennis om dit te implementeren en toegankelijk te maken. Samen met de Nkosinathi Foundation wil Novum via het programma Bona Ubuntu de kennis van screening, detectie en visueel assessment van kinderen tussen de nul en negen jaar vergroten. Daardoor krijgen visueel beperkte kinderen passende vroegbegeleiding en ondersteuning op het gebied van oriëntatie, mobiliteit en rehabilitatie.

Het programma spitst zich toe op de Eastern Cape. Het resultaat hiervan is dat meer kinderen: gestimuleerd worden in hun ontwikkeling en een goede basis krijgen; klaar zijn om op de juiste leeftijd op school ingeschreven te worden; (speciaal of inclusief) onderwijs en ondersteuning ontvangen, die voldoen aan hun specifieke behoeften; een positiever zelfbeeld hebben; het gevoel hebben een leven van onafhankelijkheid en waardigheid te leiden; gelijke toegang en kansen hebben om uit te blinken op school, thuis en in hun gemeenschap.

Dit wordt bereikt door de kinderen zelf, maar ook hun zorgverleners, ouders, professionals en de gemeenschap waarin zij leven in hun kracht te zetten.

De belangrijkste resultaten die zijn behaald in 2019:

Empowerment . Er zijn bijeenkomsten en workshops voor ouders georganiseerd. Ouders van kinderen met een visuele beperking zijn samen het Bona Ubuntu Bag-project gestart: zij maken samen tassen. Zij verbeteren hiermee de sociaal-economische situatie van hun gezin en genereren aandacht voor het programma. Er zijn verschillende evenementen georganiseerd die het hebben van een visuele beperking onder de aandacht brengen.

Kwaliteit. Experts van Visio hebben trainingen gegeven in vroegbegeleiding van kinderen met een visuele beperking. Professionals leren daarin hoe zij met jonge kinderen met een visuele beperking kunnen omgaan. Ook de veldwerkers in de communities – de voelsprieten van de organisatie in de wijken – hebben deze training gevolgd. Dat die scholing effect had, blijkt onder meer uit het feit dat de kindergroep van de foundation groeide, zowel in aantal jonge leerlingen als in kwaliteit van zorgverlening. In een van de communities is zelfs een extra kindergroep opgericht.

Toegankelijkheid. Er zijn screening en een zorgpad ontwikkeld. Professionals zijn getraind en een groot aantal kinderen is gescreend.

Projectverslagen buitenland:

Skip to content