Blinde atlete met begeleider

Uganda

Klaslokaal in uganda

Veel jongeren met een visuele beperking kunnen in Oeganda geen werk vinden. Ook maken veel jongeren niet de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs. Samen met de Faculty of Special Needs and Rehabilitation van de Kyambogo University heeft Visio International het programma All we see is possibility ontwikkeld voor jongeren vanaf dertien jaar met een visuele beperking.

Het doel van het programma is het vergroten van de participatie van deze jongeren in de samenleving. Vaak krijgen slechtziende jongeren op de middelbare school braille aangeleerd, waardoor ze hun restvisus en capaciteiten onvoldoende benutten. Het programma beoogt hier verandering in te brengen en ouders en jongeren zelf te leren om voor hun belangen op te komen. Het programma richt zich (in eerste instantie) op tien middelbare scholen in heel Oeganda.
De belangrijkste resultaten die zijn behaald in 2019:

Empowerment. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor ouders. Veel ouders sturen hun kinderen met een visuele beperking namelijk nog naar een traditionele genezer. Door de ouders bij elkaar te brengen, leren ze van elkaar en van elkaars ervaringen. Er zijn programma’s opgezet om jongeren met een visuele beperking te leren om voor zichzelf op te komen, in te doen zien dat zij ertoe doen en ook zij perspectief hebben op een toekomst. Leerlingen hebben deelgenomen aan buitenschoolse inclusieve activiteiten.

Kwaliteit. Leerkrachten zijn getraind in het herkennen van visuele beperkingen, in het rekening houden met leerlingen met een visuele beperking en in het overdragen van kennis op collega’s volgens het train-de-trainerprincipe. Er zijn meer oogheelkundige verpleegkundigen opgeleid in het doen van low vision onderzoek. Zij hebben daarvoor goed testmateriaal gekregen. De Kyambogo University ontwikkelt speciale modules voor leerkrachten. Die modules gaan over hoe leerkrachten onderwijs aan slechtzienden kunnen geven en welke aanpassingen ze daarvoor zelf in de klas kunnen doen.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid. Er is een centraal uitgiftepunt voor hulpmiddelen (low vision devices) gerealiseerd in een van de ziekenhuizen. Op tien scholen is geïnvesteerd in een resource room: een ruimte speciaal voor jongeren met een visuele beperking. Daar zijn hulpmiddelen voor aangeschaft, waaronder computers met vergroting en spraak, brailleprinters en vergrotingsapparatuur. Het aantal visueel beperkte kinderen dat doorstroomt naar de middelbare school is met 33% toegenomen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd waar professionals uit de praktijk en de verantwoordelijke autoriteiten van ministeries en lokale overheden elkaar ontmoeten. Mede dankzij die bijeenkomsten wordt er nu ook in de praktijk gewerkt aan een duurzaam systeem om mensen met een visuele beperking te ondersteunen.

Projectverslagen buitenland:

Skip to content