Blinde atlete met begeleider
Lees Voor

Samenwerking met Visio

Stichting Novum realiseert haar doelstellingen samen met haar partnerorganisatie Koninklijke Visio, die de projecten en programma’s veelal uitvoert of toeziet op de uitvoering. Koninklijke Visio heeft zich in de afgelopen tweehonderd jaar ontwikkeld tot een professionele organisatie en telt inmiddels drieduizend medewerkers. Koninklijke Visio heeft veel kennis en contacten – ook internationaal – op het gebied van de ondersteuning, begeleiding en opleiding van mensen met een visuele beperking.

De samenwerking tussen Stichting Novum en Koninklijke Visio is niet alleen gebaseerd op de historische band tussen beide instellingen, maar ook en vooral op de complementariteit van hun expertise en rol. Stichting Novum toetst of de aanvragen die zij ontvangt van Koninklijke Visio aan de criteria voldoen van Stichting Novum. Koninklijke Visio voorziet op haar beurt Stichting Novum van advies bij aanvragen van derden en ondersteunt bij de prioriteitstelling daarvan. Dit advies betreft in het bijzonder de vraag of het project/programma wezenlijk bijdraagt aan de versterking van de positie van de doelgroep. De kwaliteit van de projecten/programma’s en de adviezen die Koninklijke Visio aandraagt en de sterke ‘marktpositie’ van deze instelling zijn voor Stichting Novum aanleiding om deze op historische gronden ontstane samenwerking krachtig voort te zetten.

Twee volwassen vrouwen met een blindenstok
Skip to content