Moder en kind in pakistan

De Palestijnse gebieden

Op de Westbank volgen veel visueel beperkte kinderen speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Dit programma

Lees meer »
klas in uganda

Botswana

Binnen het onderwijs in Botswana wordt geen onderscheid gemaakt tussen blinde en slechtziende kinderen. Slechtziende kinderen krijgen allemaal braille aangeleerd, omdat men gelooft dat ze

Lees meer »
Klaslokaal in uganda

Uganda

Veel jongeren met een visuele beperking kunnen in Uganda geen werk vinden. Ook maken veel jongeren niet de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs. Samen

Lees meer »
kinder die lachen in zuidafrika

Zuid-Afrika

Ofschoon er beleid geformuleerd is voor zorg en onderwijs aan visueel beperkte kinderen in Zuid-Afrika, ontbreekt het vaak aan kennis om deze te implementeren en

Lees meer »