Kennen en kunnen

Kinderen met een visuele beperking krijgen de wereld in losse puzzelstukjes aangeboden. Daarbij onderzoeken ze per puzzelstukje waar dat nu precies past in het grote geheel. Ziende mensen kijken bij een puzzel eerst op de doos en naar het grote geheel. Pas daarna zoeken ze de losse puzzelstukjes. Het programma Kennen en kunnen richt zich op deze puzzelstukjes: Hoe leren kinderen non-verbale communicatie begrijpen en compenseren voor het (gedeeltelijk) missen van de visus? Hoe zorgen we dat lezen voor deze kinderen leuk én waardevol is?
Hoe dragen we eraan bij dat deze kinderen stevig staan in de maatschappij? Wat moeten ze hiervoor weten over zichzelf?

3D-2D

Veel schoolgaande kinderen en jongeren met een visuele beperking hebben moeite met het begrijpen van een gete-kende 2D-afbeelding van een 3D-object. Een voorbeeld

Lees meer »

Ditbenik

Het is niet vanzelfsprekend voor kinderen met een visuele beperking dat zij volledig participeren in de ziende maat-schappij. Bartiméus en Visio hebben onderzocht

Lees meer »