Jaarverslag 2014

In het jaarverslag legt het bestuur van Novum verantwoording af over het gevoerde beleid, daarnaast omvat het jaarverslag de jaarrekening en een terugblik op de projecten die stichting Novum financieel ondersteund heeft.

Download het PDF bestand
Lees het jaarverslag online

Programma: Kennen en kunnen

3D-2D

Veel schoolgaande kinderen en jongeren met een visuele beperking (2500-3000 schoolgaande kinderen

Lees meer »