Programma: Doelgericht en onderbouwd

De aanvragen voor het programma Doelgericht en onderbouwd richten zich op het verbeteren en onderbouwen van functiegerichte diagnostiek en revalidatie. Beoogd wordt meer doelgericht te werken en samenhangende interventies een stapje hoger op de effectladder te brengen. Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten van projecten en onderzoeken die eerder succesvol zijn uitgevoerd.

DAVI clean

Aandoeningen die slechtziendheid tot gevolg hebben bij kinderen zijn vaak gecompliceerd, zeldzaam en/of erfelijk. Oogartsen verzamelen data over de oorzaak van de aandoening;

Lees meer »

ETNAH

Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 mensen gediagnostiseerd met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Naar schatting heeft de helft van deze mensen een visueel probleem en

Lees meer »