Disclaimer
Hoewel dit verslag met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt het bestuur van Stichting Novum geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, omissies en dergelijken. Reacties, kanttekeningen en suggesties zijn welkom (sabinefijnvandraat@visio.org).

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend door Stichting NOVUM zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De Stichting NOVUM website bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Slechtziend meisje leest een boek